Historisch Infopunt in de bib (HIP)

Erfgoedcollectie Devent

De erfgoedcollectie Devent van het Heemkundig centrum De Benne omvat vooral historische waardevolle en unieke naslagwerken over de geschiedenis van de Belgische kustgemeenten en de Noordzee. Klik hier om deze collectie te raadplegen.

Collectie Belle Epoque Centrum

Ook de kleine collectie van het Belle Epoque Centrum is zichtbaar via onze catalogus. De gedrukte materialen over de belle-époqueperiode blijven echter in het Belle Epoque museum staan, waar je ze op afspraak kunt inkijken.

Klik hier om deze collectie te raadplegen

Maritieme Collectie

Zo’n 120 titels uit de collectie van het Vuurtorenmuseum, dat destijds in het vuurtorengebouw door het Zeegenootschap werd uitgebaat, hebben een permanente plaats gekregen in het HIP.

Naast gespecialiseerde vakliteratuur over zeerecht, kustlijnkaarten, waterstanden en -stromen betreffende het Noordzeegebied en het Scheldebekken, bevat ze voornamelijk meer toegankelijke literatuur over de geschiedenis van de Belgische kustplaatsen en havensteden, de duinvorming, de fauna en flora van het Noordzeegebied, de visserij, en nog veel meer.

Klik hier om deze collectie te raadplegen