De lokalen van de bibliotheek worden verhuurd. Ze kunnen gebruikt worden voor een lezing, een vergadering, een tentoonstelling…
Er kan genoten worden van een gunstig tarief (20% van de minimumprijs) voor organisaties/organisatoren van:

  1. plaatselijke verenigingen voor zover ze lid zijn van de desbetreffende stedelijke raden.
  2. plaatselijke adviesraden.
  3. tentoonstellingen.
  4. instellingen met een duidelijke sociale inslag.

Bij terbeschikkingstelling gedurende meerdere opeenvolgende dagen (avonden) door organisaties vermeld onder de punten a), b), c) en d) bedraagt de minimumprijs vanaf de tweede dag (avond) 25% van de minimumprijs per dag (per avond).

In onderstaande tabel een overzicht van de lokalen en tarieven.

Omschrijving normaal tarief per dagdeel* gunstig tarief per dagdeel*

Aula
- inclusief tafels en stoelen, beamer, geluidsinstallatie, internetaansluiting en wifi
- capaciteit: 70 zitplaatsen, 100 staanplaatsen

€ 42,00 € 8,40
Speelkamer
- capaciteit: 50 zitplaatsen 
€ 42,00 € 8,40

Tentoonstellingsruimte
- inclusief ophangsysteem en vitrinekasten

€ 28,00 € 5,60
Groot salon
- inclusief tafels en stoelen
€ 42,00 € 8,40

Lobby/Infopunt
- inclusief tafels en stoelen
- capaciteit: 50 staanplaatsen

€ 42,00 € 8,40

Cyberspace
- inclusief tafels en stoelen en 12 pc’s
- capaciteit: 12 zitplaatsen

€ 42,00 € 8,40

Literatuurkamer
- inclusief tafels en stoelen
- capaciteit: 65 zitplaatsen

€ 42,00 € 8,40

Zaal Mens
- inclusief tafels en stoelen en 4 pc’s
- capaciteit: 20 zitplaatsen

€ 42,00 € 8,40

Zaal Wereld
- inclusief tafels en stoelen en 4 pc’s
- capaciteit: 20 zitplaatsen

€ 42,00 € 8,40

Praatkamer
- inclusief tafels en stoelen
- capaciteit: 8 zitplaatsen

€ 28,00 € 5,60
Stiltekamer
- inclusief tafels en stoelen
- capaciteit: 4 zitplaatsen
€ 28,00 € 5,60

* Dagdeel:
bij gebruik beperkt tussen 08.30 en 12.30 uur
bij gebruik beperkt tussen 13.30 en 17.00 uur
bij gebruik beperkt tussen 17.00 en 24.00 uur


De prijs voor een volledige dag is telkens het dubbele van de prijs voor één dagdeel.

Drankafname
Bij drankverbruik tijdens de verhuur van lokalen is er verplichte afname uit de voorraad van de bibliotheek.

Aanvragen
Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Er wordt een gebruikersovereenkomst opgemaakt van zodra alle afspraken zijn gemaakt.

Goed om weten:
- De publieksruimten (Cyberspace, de Literatuurkamer, de zalen Mens of Wereld, de Praatkamer, de Speelkamer) kunnen enkel in de voormiddag gebruikt worden.
- De Aula kan gehuurd worden tijdens of na de openingsuren, ook ‘s avonds. Wie bijvoorbeeld een avondlezing organiseert in deze ruimte, kan dit doen zonder tussenkomst van de bib!