Een lokaal huren

Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor een vergadering, een lezing, een workshop of een receptie? Heb je nood aan een plek voor coworking?
Huur dan één van de sfeervolle lokalen van de bibliotheek!

Goed om weten is dat onze Aula een volledig uitgeruste polyvalente zaal is, die ook buiten de openingsuren zelfstandig kan gebruikt worden.
Wil je een kleine expo houden? Onze exporuimte in het Groot salon (benedenverdieping) is daarvoor uitnodigend.

Tarieven

tarieven verhuur lokalen

Uit het Huishoudelijk en tariefreglement van de bibliotheek, vastgesteld in de gemeenteraad van 15 september 2020.
Dag: bij gebruik tussen 8 > 24 uur
Dagdeel: bij gebruik beperkt tussen: 8.30 > 12.30 uur | 13.30 > 17 uur | 17 > 24 uur 

Het gunsttarief geldt voor alle verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad (Cultuurraad, Jeugdraad, Seniorenraad…) van het Lokaal Bestuur Blankenberge.

Aanvragen

Telefonisch via 050 636 650 of digitaal via het aanvraagformulier.
Een reservatie is pas definitief na ontvangst van een bevestiging door de bibliotheek.

Welke lokalen zijn te huur?  

Aula

Aula2

Niveau -1

Lobby

Lobby

Niveau 0

Groot salon en tentoonstellingsruimte

Groot salon

Niveau 0

Speelkamer

Speelkamer

Niveau 0

Cyberspace

Cyberspace

Niveau 1

Literatuurkamer

Literatuurkamer

Niveau 2

Praatkamer

Praatkamer

Niveau 3

Stiltekamer

Stiltekamer

Niveau 3

Zaal Mens

Zaal Mens

Niveau 3

Zaal Wereld

Zaal Wereld

Niveau 3