Taallezingen

Talen en uiteenlopende aspecten van taal (onder meer taalvariatie, taalgeschiedenis en taaladvies,…) worden onder de aandacht gebracht.
Voor taalliefhebbers!